Cam kết về phúc lợi của nhân viên và môi trường

Chúng tôi tuân thủ các giá trị xã hội được thừa nhận và tuân thủ theo luật pháp của nước Việt Nam.

Các cam kết với nhân viên công ty đảm bảo về phúc lợi và cam kết về vật liệu sử dụng an toàn với môi trường và không cố ý mua nguyên liệu từ bất kỳ nhà cung cấp đó không thể chứng minh tính hợp pháp trong hoạt động của nó. 

Chúng tôi góp phần đóng góp vào các tổ chức từ thiện và tổ chức phi lợi nhuận trong việc tái lập các vùng rừng tại Việt Nam theo các dự án của FOS và chính phủ Việt Nam. 

 

Furniture chịu trách nhiệm cho các hoạt động của mình và ảnh hưởng của chúng đối với môi trường. Chính sách và thông lệ của chúng tôi được phát triển có ý thức để tối đa hóa tính bền vững và giảm thiểu bất kỳ tác động tiêu cực đến tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam.

Chúng tôi trước hết phát triển sản phẩm có phong cách vượt thời gian đó và được làm bằng tay thủ công với các tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng của Châu Âu. Sản phẩm được phát triển để Những tiêu chuẩn này sẽ tồn tại trong các bài kiểm tra về thời gian và được truyền qua nhiều thế hệ. 

Chúng tôi tuân thủ tất cả các yêu cầu về môi trường và xã hội của các đối tác của chúng tôi.

Bên cạnh đó, chúng tôi tuân thủ các chính sách và thông lệ.

Tất cả gỗ và gỗ nguyên liệu từ các nhà cung cấp có trách nhiệm với môi trường, vật liệu từ rừng có giá trị bảo tồn cao và được khai thác hợp pháp.

Chúng tôi biết được nơi gỗ và gỗ nguyên liệu của chúng tôi mua và họ đang có nguồn gốc từ các nhà cung cấp có đạo đức và bền vững.

Chúng tôi tái chế các sản phẩm gỗ của chúng tôi và bất kỳ vật liệu khác nào có thể tái chế.

Bao bì carton của chúng tôi để đóng gói được thực hiện với 60% sợi tái chế.

Chúng tôi nhận thức được rằng bất kỳ công ty sử dụng tài nguyên thiên nhiên của hành tinh này phải chịu trách nhiệm rằng những nguồn lực đó được sử dụng một cách khôn ngoan, thận trọng và với ít chất thải nhất. Các cấp quản lý, nhân viên và các nhà cung cấp của chúng tôi đều tuân thủ trước những cam kết về nguồn gốc gỗ và môi trường.